Et enkelt værktøj til fondsadministration

Grant er et meget brugervenligt system, der til fulde udnytter digitaliseringens muligheder for automatisering af rutineopgaver. Samtidig giver systemet gennemsigtighed og effektivitet i fondsbestyrelsens behandling af ansøgninger.

Grant systemet sparer tid på administration og sagsbehandling.

Læs mere

Grant systemet er tilpasset Persondataloven og inkluderer en databehandleraftale.

Læs mere

Fuld kontrol og gennemsigtighed i sagsbehandling og historik.

Læs mere

Grant systemet sparer tid på administration og sagsbehandling.

Grant systemet sikrer en brugervenlig og effektiv ansøgningsproces, hvorefter systemet autogenererer et journalnummer, sender en bekræftelsesmail til ansøger og gemmer ansøgningen i systemet. Herefter er ansøgningen let tilgængelig for fondens videre behandling.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan løbende gennemgå ansøgningerne, tildele sin foreløbige anbefaling og tilføje kommentarer til eget brug, eller til deling med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ved mødestart samler Grant systemet automatisk de foreløbige stemmer og letter den endelige beslutningsproces, ved at præsentere det samlede resultat af de individuelle stemmeafgivelser.

Når bestyrelsen i fællesskab har besluttet hvordan fondsmidlerne skal fordeles, sender systemet automatisk en mail til de ansøgere, der har fået afslag på deres ansøgning.

Tildelte uddelinger godkendes endeligt af bestyrelsens tegningsberettigede medlemmer, hvorefter systemet enten kan sende mails til de imødekomne ansøgere eller forberede mailskabeloner.

Efter bestyrelsesmødet autogenereres en beslutningsoversigt, der er velegnet til mødereferatet. Tilsvarende kan trækkes en tildelingsoversigt, inkl. skattekode og øvrig betalingsrelevant information, der f.eks. kan tilgå en ekstern fondsadministrator.

Status efter 1½ års brug af Grant i fond med ca. 180 ansøgninger og 50–60 uddelinger pr. år:

Årligt forbrug

Før Grant

Efter Grant

Timer brugt på ansøgeradministration

95 timer

10 timer

Papirmængde pr. bestyrelsesmedlem

18 kg

0–40 g

Frimærkeomkostning

4.000 kr.

0

Behandlingstid på bestyrelsesmøder

5 timer

2 timer

Grant systemet er tilpasset Persondataloven og inkluderer en databehandleraftale.

Grant fondsadministrations systemet imødekommer Persondataloven og Persondataforordningen.

Ved modtagelse af ansøgninger rekvirerer systemet udelukkende personhenførbare data, der tjener fondens legitime interesse i at kunne identificere ansøgeren og sagsbehandle ansøgningen. Ved den efterfølgende sagsbehandling skelner systemet mellem ansøgninger der imødekommes og ansøgninger der afvises.

Når du køber en Grant løsning følger der en databehandleraftale med.

Databehandleraftalen har til formål at sikre, at personoplysninger, der behandles på vegne af dataansvarlige, overholder den til enhver tid gældende persondataretlige regulering, herunder navnlig Persondataloven (lov 2000-05-31 nr.429 med senere ændringer) og Persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27 april 2016 når denne får virkning.

Fuld kontrol og gennemsigtighed i sagsbehandling og historik

Grant systemet laver, med let overskuelig grafik, realtids status over antal ansøgninger i de enkelte ansøgningskategorier.

Tilsvarende viser systemet de ansøgte beløb samt de beløb, der er bevilget. For ansøgninger, der endnu ikke har været behandlet på et bestyrelsesmøde, kan det enkelte bestyrelsesmedlem hele tiden se den samlede sum af egne foreløbige anbefalinger.

Det er nemt at tilpasse oversigtsperioden og dermed følge status på igangværende sagsbehandling eller uddelings historik.

Systemet benytter simple ikoner og farver til at vise hvilke sager der har været behandlet og hvor langt de er kommet i behandlingsprocessen.

Grant løsninger til fonde af alle størrelser

Grant systemet tager højde for at Danmarks mange fonde har forskellige størrelser,
aktivitetsniveauer og administrationsbehov. Det gør vi ved at tilbyde 3 forskellige standardpakker,
samt en skræddersyet løsning til fonde med specielle behov.
Det er derfor nemt at finde en Grant løsning, der præcist imødekommer fondens behov.

Mini

Til fonde med begrænset behov for automatisering.
Max antal ansøgninger: 50 pr. år.

Basic

Til fonde ønsker at de tidskrævende rutineopgaver automatiseres. Sagsbehandling før, under og efter bestyrelsesmødet faciliteres af systemet.
Max antal ansøgninger: 200 pr. år.

Basic+

Indeholder, med enkelte tilføjelser, samme funktioner og automatiseringer som Basic versionen, men med større kapacitet.
Max antal ansøgninger: 400 pr. år.

Premium

Til fonde der ud over modulerne i Basic+ versionen har brug for specialdesignede funktioner.
Max antal ansøgninger: ubegrænset.

Om Grant

Grant Aps

Grant systemet er bygget indefra, forstået på den måde, at det er designet og udviklet i tæt sam­arbejde med fondsbestyrelses­medlemmer.

Ved at lade brugerne beskrive deres arbejdsgange, behov og ønsker, har det været muligt at bygge et administrationsværktøj der letter fondsarbejdet for alt hvad det indebærer.

Hos Grant sætter vi en stor ære i at levere standard pakkeløsninger, der i særklasse er brugervenlige og effektive samt løsninger tilpasset den enkelte fonds behov. Hverken mere eller mindre.

Vi har årtiers erfaring med fondsarbejde, grafisk design, programmering og projektstyring. Det første Grant system blev lanceret i starten af 2016 og systemet er i dag anvendt med stor succes af både erhvervsdrivende og almennyttige fonde.

Morten Bak

Morten Bak
CEO & Co-founder

Grafisk designer.
Siden 1998 ejer af Morten Bak Grafisk Design +10 års erfaring med hjemmesider og digitalt under­visningsmateriale i Konsortiet Publikum Kommunikation, der løser og byder på ministerielle opgaver.

Sven Müller

Sven Müller
CFO & Co-founder

Bachelor i kommunikation. M.Sc. og PhD i Molekylær­biologi. Fra 2000 forsker og leder i Agilent Technologies og Novo Nordisk A/S. Fra 2002 bestyrelsesmedlem i Axel Muusfeldts fond/Kemp & Lauritzen fond

Jacob Eiler

Jacob Eiler
CIO & Partner

Ba.Sc. i datalogi og matematik fra Københavns Universitet. Stiftede i 2005 Apide ApS. 18 års erfaring med systemudvikling bl.a. udvikling af banksoftware og betalingsløsninger.

Hvad siger kunderne?